Şampanya – Champagne

Şampanyanın Fransızca aslı “champagne”dir. Champagne bu yazılışı ile aynı adı taşıyan Fransa’da bir bölgede ve yalnızca bu bölgeye ait üzümlerle yapılan köpüklü şaraplar için kullanılır. Başka bölge veya ülkelerde üretilen köpüklü şaraplara “champagne” denilemez! Örneğin; İtalyan köpüklü şaraplarına “Spumante”, Alman köpüklü şaraplarına “Sekt”, İspanyol köpüklü şaraplarına ise “Cava” denilmekle beraber, bu ünlü içkinin vatanı Fransa olması dolayısıyla Fransa’da yapılmış şekline bağlı kalınmıştır. Şampanya üretimi uzun zaman ve emek isteyen pahalı bir iştir. Kısa yollardan yapılan diğer köpüklü şaraplarla benzerliği olmadan, bu içkinin esası hafif yapılı, biraz da ekşimtırak olan beyaz şaraptır. Yani şampanya bir beyaz şarap ürünü olup beyaz şarabın ikinci kez, şişelerde mayalanmasıyla ve bu esnada hasıl olan karbondioksit gazının şarabın içinde muhafaza edilişiyle yapılan işlemlerden sonra elde edilmektedir.

Şampanya - Champagne

Şampanya; marc denilen üzüm sıkma presine her seferde 4 ton üzüm konulup, bu üzümden elde edilen üzüm suyunun ancak 2600 litresi şampanya yapmak için kullanılır. İlk hafif sıkmada 2000 litre civarındaki üzüm suyu kendiliğimden akar – buna “vin de cuvee” denilir. ikinci sıkma sonucunda da 400-500 litre üzüm suyu alınır ve buna da “premier taille” denilir. Bir sıkma daha gercekleştirildiğinde ise “döziyem tay” adını alır. iyi ve kaliteli şampanya ilk sıkılan üzüm suyundan ‘”vin de cuvee” den elde edilir. İyi bir yılın ürününde ise vintage şampanya kullanımında yalnızca ilk su kullanılır.

Bu elde edilen üzüm suları şampanyanın hammaddesi olarak bilinen beyaz şaraptan yapılır. Her şampanya firması kendine özgü bir şarap üretimini izler. Yani değişik bölge ve üzümlerin şaraplarından oluşan bir harman yapmaktadırlar. Hazırlanan harman şaraplar bir müddet dinlendirilir. Bu süre sonunda şaraba tekrar maya ve bir miktar şarapla birlikte eritilmiş şeker kamışı şekeri ilave edilerek şişelenir. Şişeler geçici olarak mantarlandıktan sonra telle bağlanıp sağlamlaştırılır. Şişelenen şaraplar yeraltı mahzeninde ikinci bir fermantasyona tabi tutulurlar. Üç aylık fermantasyonda yavaş mayalanma sonucunda “Pupitres” denen raflara baş aşağı olarak dizilirler. Bu süreçten sonra şişeler 90 dereceli başaşağı başka bir raflara nakledilip, şişelerin tortu biriken uç kısımları özel hazırlanmış bir sıvı karışımına daldırılarak -25 derecede dondurulurlar. Şişe mantarları açılarak bu donmuş tortulu kısım şişenin içinde mevcut olan basıncın gücüyle dışarı atılır. Bu eksilmede aynı cins şarap ilave edilip bu esnada az bir miktar şekerli şarap ilave edilip son defa mantarlanıp telle bağlanır. Bundan sonra şarabın dinlendirme, yani olgunlaştırılma devresi başlar. Bu aşama isteğe bağlı sürer, veya ortalama olarak üç yıl bekletilir.

Non-vintage: her firmanın kendine özgü standart bir mahsülden elde edilenlerdendir.
Vintage Champagne: iyi bir mahsül yılının üzümü ile elde edilen şampanyadır. şişelerin etiketinde yılı yazılı olup oldukça pahalıdır.
Cuvee de Prestige: diğer adı deluxe cuvee! Şampanya firmasının en üst kalitede üretilen ürününe verilen şampanya stilinin adıdır.
Rose Champagne: tüketiminin az olmasına rağmen birçok firma roze şampanya üretimi yapmaktadır. Beyaz şaraba bir miktar kırmızı şarap ilave ederek veya üzüm sıkıldığında kabuklarıyla bir süre birlikte tutulup renk alması sağlanır.

Şampanyanın diğer özellikleri:
–Brut Nature-extra brut: En sek şampanya stili.
–Extra sec-Extra dry: Çok az tatlı bir şampanya stili.
–Sec dry: biraz daha tatlı olan şampanya stilidir.
–Demi-sec: tatlı olan bir şampanya stilidir.
–Doux: en tatlı olan şampanya stilidir.

Şampanya Servisi

 • Şampanyanın ideal soğukluğu 6-9 derece arasıdır.
 • Şişe kovasında çıkarılıp silinir.
 • Etiketini okunacak biçimde sipariş edene göstererek onayı alınır.
 • Şişeyi masadan aksi bir tarafa çevirip telini gevşetip teli çıkarınız.
 • Şişenin mantarının yerinde sıkı durup dumadığını kontrol ediniz

  , (kontrolsüz fırlamasını önlemek için) şişenin çevresini kavrayarak yavaş yavaş cevirip diğer elinizle mantarı ileri doğru ittirip çok sessiz bir şekilde mantarı çıkarınız.

 • Şişenin ağzını bir pecete ile siliniz, mantarı koklayarak nahoş bir koku olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Şampanyayı sipariş edenin bardağına tadması için bir miktar dökünüz ve onayını aldıktan sonra diğer bardaklarıda 2/3 oranında doldurunuz.
 • En son şampanyayı tadanın bardağını doldurduktan sonra şişeyi kovasına bırakınız.
 • Daima lale tipi şampanya bardakları kullanınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir