Rakı

Yıkandıktan sonra makinede ezilen üzümlere su eklenerek karıştırılır ve üzümdeki glikozun suya geçmesi sağlanır, belirli bir süre sonra, glikoz ve mikroorganizmalar mayalanmaya başlar, su eklenmiş üzüm suyuna mayşe denilmektedir. bu aşamadan sora beklemeye alınır ve sirkeleşmeyi önlemek için alkol mayası eklenir. Birkaç gün beklettikten sora damıtılmaya başlanır. damıtma işlemi sırasında anasonda eklenerek 2. kez damıtılır bunun sonunda yüzde 90 lara varan alkol oranına su ekleyerek alkol oranı düşürülür.. Buna seyreltme veya söndürme denilir.

Rakıda rekabet iki yılda 18 farklı marka yarattı. Yeni Rakı, Tekirdağ Rakısı, Altınbaş, Klüp Rakı, İzmir Rakı, Efe Rakı, Burgaz Rakı, Mercan Rakı, Çilingir, Sarı Zeybek, Fasıl Rakı, Ata Rakı ve Rakı Turka gibi markaların yarıştığı rakı pazarında yıllık tüketim 45 milyon litreyi buluyor.Rakı herhangi bir içecek değil.

Rakı ulusal içki mi?

Rakı, bilindiği gibi ülkemizde ulusal (milli) içki olarak değerlendirilen, anasonla aromatize edilen damıtık alkollü bir içki. Sofra kültürümüzde gerçek anlamda yer bulan tek alkollü içecek.

RAKININ TARİHÇESİ

Bazı kaynaklar rakı sözcüğünün ‘araki’ veya ‘ariki’ sözcüğünden geldiğini ileri sürüyorlar. Arapça’da terleme anlamına gelen ‘araka’, ter anlamına gelen ‘arak’dan türemiş. Osmanlıca’da ise ‘arak’; ‘daha ince, en ince’ anlamına geliyor. Yine eski dönemde rakı tutkunlarına ‘arak-nuş’ adı verilmiş. Arak; yapım eki olarak fiilden ad türetilerek oluşturulmuş(tut-arak). Araki, aynı zamanda eski dönemlerde dervişlerin başına giydikleri, tiftikten yapılmış ince ve hafif bir çeşit takke, başlık. Osmanlı döneminde, rakıdan alınan vergiye de ‘arak resmi’ denilmiş. Diğer bazı kaynaklarda ise, anason içeren veya içermeyen çeşitli damıtık içkilere arak olarak adlandırılmış.

Ancak, ‘rakı’ adının nereden geldiği üzerine ciddiye alınabilecek iki iddia daha var: Bunlardan ilkine göre rakı sözcüğü; iri, uzun taneli ve kalın kabuklu ‘razaki’ üzümünden üretilen anasonlu rakı için kullanılmış. Rakazi sözcüğü ile rakı kelimesin ses benzerliği, rakı sözcüğünün üzüm adından türediği olasılığını ortaya çıkarmış. Diğer iddiaya göre ise; rakı ilk defa Irak’ta üretilip, buradan komşu ülkelere yayılmış ve bu nedenle ‘Iraki'(Irak kaynaklı) sözcüğünden türemiş. Bilindiği gibi, Irak’ta özellikle Türkmenlerin yoğun olarak bulunduğu Kerkük bölgesinde kuru üzümden elde edilen ve anasonla aromatize edilen değişik bileşimdeki damıtık alkollü içkiye günümüzde de ‘arak’ denilmektedir.

ASLAN SÜTÜ

Aslan sütü unvanının ise; eski rakı fıçıları üzerindeki aslan kabartması nedeni ile verildiği sanılıyor. Eskiden Razakı üzümünden elde edilen anasonlu içkiye ‘Rakı’ denilmesi, bu iki sözcüğün benzerlik göstermesi, rakının bu üzüm çeşidi ile de ilgili olabileceği olasılığını destekliyor.

Rakı Nasıl İçilir?

Türk milli içkisi olarak ün yapmış “rakı” düz silindir şeklindeki bardaklarda ve soğuk (8-10°) içilir, sulandırılarak yada susuz sodalı içilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir